توضیحات کاره

من با توجه به تجربه ای که در برنامه نویسی در محیط Maple دارم میتونم پروژه های شما را با این زبان انجام بدم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل Maple

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های barinA