توضیحات کاره

اگر متن زیرنویس از قبل آماده باشد:

هردقیقه زیرنویس گذاری 5000 تومان

و اگر متن اماده نباشد

هر دقیقه زیرنویس گذاری برای فیلم های فارسی 7000 تومان خواهد بود.

فیلم انگلیسی فقط در صورت داشتن زیرنویس همراه (بصورت فایل srt) پذیرفته میشود و فایل زیرنویس ترجمه شده و در اختیار شما گذاشته میشود و قیمت برای هردقیقه 8000 تومان خواهد بود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل به فرمت srt یا ass

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هردقیقه زیرنویس گذاری از روی متن   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.