توضیحات کاره

ورود مجموعه داده به نرم افزار SPSS

انجام آنالیز های آماری با نرم افزار R یا SPSS

رسم نمودارهای با کیفیت با نرم افزار R یا SPSS

انجام پروژه های بیوانفورماتیک ازجمله آنالیز داده های microarray، آنالیز RNA-Seq، آنالیز Methylation و ...

مبنای قیمت گذاری بدین ترتیب خواهد بود:

 • طراحی و رسم نمودارهای barplot, scatterplot, violinplot, boxplot, ... با نرم افزار R - هر نمودار 10 هزار تومان
 • ورود مجموعه داده به نرم افزار SPSS - هر مجموعه داده 40 هزار تومان
 • طراحی و رسم نمودارهای bar chart، pie chart، histogram و ... - هر نمودار 5 هزار تومان
 • انجام پروژه های بیوانفورماتیک بسته به حجم پروژه و زمان مورد نیاز متفاوت خواهد بود
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل pdf و jpg محتوی نتایج

درصورت درخواست فایل داده های ذخیره شده در R یا SPSS

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  ورود هر مجموعه داده به نرم افزار 5 روز 40,000 تومان
  طراحی و رسم نمودار +1 روز +5,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.