توضیحات کاره

راه دست یابی به شگرگذاری

با روند های پیشنهادی ما 30 روز از زندگی خود را با من برتر بگذرانید .

و پس از تمرین های 30 روزه  تا اخر عمر با این روند پیش بروید تا دولتمند گردید .

منتطر بخش های ویژه ما باشید .

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل ۳۰روزه شکر گذاری + تمرین روزانه

یک فایل pdf 34 صفحه ای برای تغییر 30 روز زندگی
 

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  
حجم کل محتوای ارسالی: 3MB

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های vision✅