توضیحات کاره

من میتوانم با توجه به ساخت چندین ایمیل تا به حال بهترین ایمیل برای شما بسازم .

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک ایمیل با رمز و پسوندی که خود انتخاب کردید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های armanbrave-48