توضیحات کاره

من خیلی اکانت ازجملهtelegam,whatsappو....ساختم .همچنین اکانت های جاها وسایت های دیگرودرست کردن ایمیل وجیمیل وبسیاری ازخدمات نرم افزاری تلفن هوشمندوبرای هرکدام ازکارها ازپانزده هزارتومان شروع میشه بسته به کارش

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اکانت ساخته شده وخدمات نرم نرم افزاری واموزش وحل مشکل

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های ariamehr-51