توضیحات کاره

قیمت گذاری بر اساس هر ثبت می باشد

هر ثبت 15000 تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

زمانی که درخواست را قبول کنم در عرض 15 تا 45 دقیقه کار شما را انجام خواهم داد و چند ساعت طول می کشد تا گوگل کسب و کار شما را ثبت کند

map editor لول پنج هستم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های amirsamiani