توضیحات کاره

خرید آموزش طراحی سایت از ۰ تا ۱۰۰

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ  ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺪ ﻧﻮﯾ ﯾﮏ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ 

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ از آب ﺧﻮردن ﻫﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮز ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آب ﺧﻮردن ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

بله شما هم توانایی طراحی یک سایت حرفه ای و زیبا را دارید

که در کمتر از ۷۲ ساعت یک وبسیات طراحی کنید

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ؟

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪون ﮐﺪ ﻧﻮیسی از آب ﺧﻮردن ﻫﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ 

 اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از 72 ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻃﺮاﺣﯽ کنید

 ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮز ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ

 آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮی ﺣﺮﻓﻪ ای

با توجه به کاهش ۸۰ درصدی قیمت از ۲۵۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان

۱ ساعت مشاوره تلفنی از خدمات کسر شد

اما با 9000 تومان شما طراحی سایت را خواهید آموخت

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

آموزش ویدیوی به همراه پشتیبانی با ارسال تیکت

در ۹ فایل زیپ

آموزش دامنه

هاست

از کجا هاست و دامین بخریم

معرفی cms

آموزش نصب بر روی کنترل پنل هاست

آموزش کنترل پنل cms

توضیح درباره قالب ها

توضیح درباره افزونه ها

 

 

نوع محتواهای ارسالی: ویدئو،  متنی (pdf یا word)،  سایر،  
حجم کل محتوای ارسالی: 550 مگابایت

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش