توضیحات کاره

داده‌های آماری شما را با توجه به درخواست و روش تحقیق مورد نظر تجزیه و تحلیل کرده و گزارش مربوط به آن را ارائه خواهم نمود. 

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل داده ها به همراه تجزیه و تحلیل نهایی و گزارش این تجزیه و تحلیل خدمت شما ارائه می‌گردد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای داده ها زیر 200 پرسشنامه و سه متغیر   در 0 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های amir2.f-78