توضیحات کاره

ما در این روش بنر یا پست های کانال شما رو به صورت ساعتی در سوپرگروه های با اعضای چندهزار نفری قرار می دهیم تا بازدید واقعی بخورن و  در کل مجموع پستها بین 500تا 10000 بازدید بسته به جذابیت پست تا 20000 بازدید کاملا واقعی  به بالا بخورن.


 تبلیغات خود را به ما بسپارید

 تبلیغ شما در گروههای تلگرام
 با قیمت های استثنایی

 آخرین قیمت ها (ویژه  ۱۳۹۶)
☜ 2,000 بازدید       5,000 تومان
☜ 5,000 بازدید        10,000 تومان
☜ 10,000 بازدید       15,500 تومان
☜ 20,000 بازدید       25,000 تومان
☜ 50,000 بازدید       55,000 تومان

☡ توجه: زمان موردنیاز برای هر 10,000 بازدید، تقریبا بین 48 تا 72 ساعت میباشد

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تعداد ویوها برهمان  تبلیغی یا لینکی که شما برای ما ارسال کرده اید از کانال خود

به ایدی ما

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های هوش سفید