توضیحات کاره

با سلام انجام پروژه های شما بستگی به حجم و پیچیدگی کار قیمتش متفاوت است که از پایه ی 25000 شروع شده و به صورت صعودی افزایش یابد.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل شمارا در انواع  محیط ها با هر فرمتی که شما بخواهید برایتان فرستاده خواهد شد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های amin12345