توضیحات کاره

من میتونم براتون داستان در هر ژانری رو آماده کنم 

در صورت سفارش نوع ژانر و  فضای داستان رو هم معلوم کنید.

 

قیمت گذاری:

  • داستان کوتاه  1 صفحهa4) 10000) تومان هزینه دارد.
  • داستان کوتاه  3 صفحه 30000 تومان هزینه دارد 
  • داستان بلند حدود 20 صفحه ای 130000 تومان هزینه دارد

 

قسمتی از داستان ماموریت مغزی به عنوان نمونه کار:

تاریکی شب همه جا را فراگرفته بود و جز درختان کسی مهمان بیرون نبود. من در حالی که کتاب سفر های ایندیانا جونز را مطالعه می کردم یک طرف از نیمکره مغزم(شنوایی.دیداری) به فضای بیرون توجه میکرد. در حین مطالعه خواندم که: آدم های سلاخی شده روی عرشه کشتی و بوی بد خون حس وحشتناکی به آن مسافر می داد. در حال قدم برداشتن آرام آرام به سمت صندوق گنج رفت که ناگهان صدای ترک خوردن چوب آمد و در همین حال که در دنیای نوشته و ترس که تلفیقی از وحشت و نگرانی بود غرق شده بودم صدای آتش به گوشم رسید.سریعا کتاب را بسته و با چاقویی به بیرون از خانه رفتم. در را که باز کردم چیزی ندیدم ولی پای خود را که جلوتر گذاشتم طنابی به مچ پاهایم گیر کرده و مرا به طرف تنه ی محکم درختان برد.....

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

در آخر به شما یک فایل ورد که توش داستان در خواست شده نوشته شده رو بهتون تحویل میدم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های alirezatext