توضیحات کاره

◄ من میتونم که یک الی چند صفحه جدول توی اکسل براتون بسازم که قیمت پایه برابر با جدول معمولی در یک صفحه است ►

◄ و همچنین میتوانم که اکسلی را برای شما طراحی کنمکه فرمول نویسی شده باشد برای مثال شما میخواهید درآمد خود را در طول یک سال توی اکسل ثبت کنید و اکسل به شما جمع مبلغ را انجام دهد و یا از آن اعداد میانگین بگیرد و یا کلی کار های دیگه روی عدد مورد نهر انجام دهد که هر کدام از این کار با در نظر گرفتن پیچیدگی آن قیمت گزاری خواهد شد که از این بابت خیاتان راحت باشد زیرا که بنده قیمت منصفانه ای را به مشا پیشنهاد خواهم داد.► ♥☻.

فقط کافیست پروژه ی خود را برای من ارسال کنید.☻

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شما باید تعیین کنید که با پروژه خود چه کاری میخواد انجام دهید. برای مثال شما میخواهید از جدول پرینت تهیه فرماید و بعد از آ؛ن استفاده کنید پس شما می بایست فایل PDF را همراه خود داشته باشد . و یا میخواید هرروز به فایل مورد نظر اطلاعاتی را وارد کنید خب شما باید فایل EXCEL در اختیار شما قرار بگیرد. 

بنده در کار کوتاهی نخواهم کرد.♥

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک صفحه جدول ساده 2 روز 3,000 تومان
    اگر جدول شما نیازمند به فورمول نویسی است +4 روز +70,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.