توضیحات کاره

من می توانم برای شما پیام تبلیغاتی ارسال کنم.

-ارسال پیامک تکی و گروهی

به مخاطبان خاص خود پیامک ارسال کنید !

-ارسال پیامک منطقه ای!

به دقت شهر ، پیش شماره و حتی کد پستی پیامک تبلیغاتی ارسال کنید

امکانات ارسال پیامک منطقه ای ، سن و جنسیت در اپراتور های مختلف به شرح زیر می باشد :
همراه اول :
ارسال پیامک تبلیغاتی بر اساس شهر ، استان
ارسال پیامک تبلیغاتی بر اساس کد پستی برای شهر تهران و اغلب مراکز استان
ارسال پیامک تبلیغاتی بر اساس شهر ، استان ، سن و جنسیت (تنها در اپراتور 5000)
ایرانسل :
ارسال پیامک تبلیغاتی بر اساس شهر ، استان و جنسیت
ارسال پیامک تبلیغاتی براساس منطقه پستی اغلب مناطق کشور
ارسال پیامک تبلیغاتی بر اساس دکل مخابراتی (bts) به افراد حاضر در محل

لیست دکل های مخابراتی ایرانسل

yon.ir/btsList

-ارسال پیامک سن و جنسیت!

به دقت شهر ، سن و جنسیت در اپراتور همراه اول و ایرانسل

-ارسال پیامک مشاغل!

 ارسال پیامک تبلیغاتی به شغل مورد نظر در شهر مورد نظر

-ارسال پیامک به دکل ایرانسل

ارسال پیامک تبلیغاتی به افراد حاضر در منطقه

 

تعداد پیامک          هزینه ارسال هر پیامک
1                            13.4

1.000                     13

10.000                    11.6

50.000                    11.4

100.000                  11.3

1.000.000                10.8

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Mr.Bahrami