توضیحات کاره

برنامه نویسی ++c # , C

پیام به فروشنده را بزنید و آنجا توضیح دهید چه برنامه با چه امکانات و ویژگی هایی می خواهید

بعد از دریافت کامل اطلاعات قیمت را حساب می کنم.

و شما سفارش می دهید تا برنامه برای شما ارسال می شود.

 

قیمت 10 هزار تومان، برای پروژه ای در ابعاد هشت وزیر به زبان سی شارپ است.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل فشرده شامل کد و مستندات

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Mr.Bahrami