توضیحات کاره

قیمت پایه برای تصاویر از 1000 تومان تا 10000 تومان....بستگی به تصویر شما دارد

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تصویری که بک گراند آن حذف شده

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های alirezaab83