توضیحات کاره

تهیه گزارش دیجیتال مارکتینگ برای وب سایت و کسب و کار شما!

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

در صورت درخواست گزارش کلمات کلیدی یک فایل اکسل ، شامل لیست کلمات تحویل می گردد

همچنین در صورت درخواست گزارش دیجیتال مارکتینگ یک عدد فایل PDF به همراه گزارش درصد سختی رقابت ، رقبای موجود ، و میزان رقابت با آنها نحویل می گردد .

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های alireza.sotoo207