توضیحات کاره

اراِئه برنامه ریزی تحصیلی ویژه و متناسب با ویژگی های فردی

مشاوره انگیزشی و تحصیلی برای دانش آموزان دهم ، یازدهم و دوازدهم توسط مشاور برتر مدارس استعداد های درخشان و رتبه برتر کنکور سراسری

تامین منابع تستی و آموزشی و پیگیری و تحلیل آزمون های هفتگی

دریافت گزارش روزانه و پیوسته درسی

پشتیبانی کامل دانش آموز

قیمت پایه برای هر هفته می باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل پی دی اف برنامه ریزی هفتگی ویژه

منابع تستی و آموزشی مورد نیاز

فایل های صوتی نحوه مطالعه دروس

مطالب مشاوره ای ویژه

برای هر هفته برنامه ی درسی یک هفته ای + آموزش نحوه مطالعه دروس ارسال خواهد شد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های alirashedi