توضیحات کاره

نقشه کشی صنعتی به صورت ساعتی یا پروژه ای در نرم افزار های اینورتور، کتیا و بخصوص کد انجام میدهم

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

هر چیزی که کار فرما بهش نیاز مثل فایل نقشه

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های alimailwor-55