توضیحات کاره

انجام پروژه های مدل سای فرایند شیمیایی با aspen hysys (اسپن هایسیس) با سابقه 2 ساله در زمینه طراحی.

قیمت براساس حجم و پیچیدگی کار از 80 هزار تومان شروع شده و امکان کاهش یا افزایش آن بر اساس حجم کار وجود دارد.
 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کامل طراحی برا فرمت hcs و به همراه مشخصات کامل جریان ها و flowsheet  ها.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای پروژه ای شامل 7 تا 10 تجهیز   در 6 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های ali.unc