توضیحات کاره

انجام پروژه های مدل سای فرایند شیمیایی با aspen hysys (اسپن هایسیس) با سابقه 2 ساله در زمینه طراحی.

قیمت براساس حجم و پیچیدگی کار از 80 هزار تومان شروع شده و امکان کاهش یا افزایش آن بر اساس حجم کار وجود دارد.
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کامل طراحی برا فرمت hcs و به همراه مشخصات کامل جریان ها و flowsheet  ها.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ali.unc