توضیحات کاره

جوابگویی دایرکت اینستا ، جوابگویی و پشتیبانی اینستا و طلگرام 
صبورانه و با دقت این کار انجام خواهد شد .

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

جوابگویی سریع و با دقت انجام میدم 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای یک روز   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های afshar_1363