توضیحات کاره

هر کارت ویزیت که طراحی کنم 8000هزار تومان در می آید و اگر خواستین اسم و فامیل ومحل کار وشماره را برایتان روی کار بنویسم باز هم همان 7000هزار تومان هست

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد ثبت سفارش شما باید نمونه کاری را که میخواین برایتان درست کنم را برایم بفرستین ومن در کمتر از نیم ساعت کار شما را به شما تحویل میدهم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های abol19ya