توضیحات کاره

اموزش حرفه ای دروس ..من به این دلیل این کار رو میکنم چون اگر از تمام مشاورین بپرسی میگویند بهترین بازده درس خواندن زمانی است که با فرد دیگری در تعامل و یادگیری باشید 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل جزوه  pdfهمان درس به صورت کاملا تشریحی .و تستی تقدیم شما میشود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های abbas12345