توضیحات کاره

متن تخصصی یا غیره به صورت مفهومی یا رسمی ترجمه می شود.

هر صفحه ترجمه شده شامل ۲۵۰ کلمه به مبلغ 5000تومان 

۱تا۳صفحه تحویل یکروزه

۱۰تا ۲۰ صفحه تحویل ۱۰تا ۱۵روزه 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن ترجمه شده یه صورت word یا pdf ارسال می شود.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های zahrab