توضیحات کاره

نرم افزار حقوق دستمزد

-تشکیل پرونده

-تعیین اعتبار صندوق

-حقوق و دستمزد کارکنان پیمانی

-صدور فیش حقوقی

و....

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تعیین سطح دسترسی   +300,000 تومان
قابلیت نصب دیتا بیس در شبکه   +700,000 تومان
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.