توضیحات کاره

دوستان گرامی 

مشتریان عزیز :

لطفا قبل از ثبت سفارش نکات ذیل را مطالعه نمایید :

1- در ازای هر سفارش فقط دو مورد اتود انجام میشود و این دو مورد طراحی به یک زبان طراحی میگردد و در صورت درخواست زبان دیگر مبلغ زبان دیگر را انتخاب نمایید.

2- پس از انتخاب یک مورد از دو مورد طراحی سه مورد تغییر و یا درخواست اصلاح در خصوص طرح انتخابی  به صورت رایگان انجام می گردد و در صورت درخواست تغییرات بیشتر بایستی سفارش اختصاصی ثبت گردد و به ازای هر تغییر 50% هزینه ، دریافت میگردد.

3- فقط یکی از اتود ها قابل ارسال و یا هر تغییر بر روی آن انجام خواهد شد و در صورت درخواست هر دو اتود می بایستی هزینه جداگانه پرداخت گردد.

4- در صورت عدم پسند هر دو اتود و همچنین تغییرات اعمال شده میتوانید سفارش را لغو کرده و یا با پرداخت هزینه های فوق الذکر به همکاری ادمه دهید.

5- قبل از ارائه تائید کتبی مشتری به هیچ عنوان فایل PNG یا JPG و یا هر پسوند آشکار ارائه نمی گردد.

6- فقط پسوند های PNG و JPG قابل ارائه می باشد و در صورت پرداخت مبلغ فایل PSD نیز قابل ارسال خواهد بود.

 ********   در صورت همکاری مداوم میتوانید شماره مشتری دریافت کرده و به ازای معرفی یک مشتری 30% تخفیف دریافت کنید    ********

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پسوند های قابل ارائه :

PNG ، JPG 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    صف سفارشات این کاره پر است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading