توضیحات کاره

اکثر کارهای مربوط به اکسل (رسم جدول و نمودار و شیت بندی و فرمول نویسی و پروژه دانشجویی و...) را انجام می دهم و قیمت مناسبی بر اساس نوع و زمان برداری پروژه تعیین می گردد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل اکسل

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای یک جدول و نمودار با تعداد سلولهای متوسط   در 5 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.