توضیحات کاره

پروژه های ساختمانی با ایتبس:

حداقل 200هزار تومان

پروژه های ساختمانی با سیف:

حداقل 90هزار تومان

ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان (بر اساس فایل ایتبس):

حداقل 90هزار تومان

ترسیم و طراحی نقشه های معماری ساختمان های مسکونی (شامل پلان، نما، برش، سایت پلان و...) با اتوکد 2و3 بعدی:

ترسیم انواع قطعات با اتوکد 2و3 بعدی: حداقل 50هزار تومان

قیمت ترسیم نقشه آماده: حداقل 50هزار تومان

قیمت طراحی و ترسیم: حداقل 100هزار تومان

قیمت ترسیم قطعات آماده: حداقل 30هزار تومان

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل اتوکد و pdf

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای ترسیم پلان آماده با میزان کار متوسط   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.