توضیحات کاره

قیمت بر اساس خواسته های مشتری متغیر است و قیمت پایه در هر ژانر(هیپ هاپ، راک ، پاپ ، متال و...) متفاوت است

برای یک بیت هیپ هاپی ساده مبلغ 80  تومان دریافت میشود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از اتمام پروژه شما یک فایل Mp3 (بیت ساخته شده)  دریافت میکنید که در صورت تمایل ضبظ وکال را هم به صورت جدا برای مشتریان انجام خواهم داد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Sina.nzt