توضیحات کاره

نمونه های پوستر منو مشاهده کنین و در صورت تمایل براتون پوستری متناسب برای معرفل ایونت؛ برنامه؛ محصول و .... شما طراحی میکنم.

قیمت من هم ۴۵۰ تومن هست. به این شکل که:

۱۵۰ تومن برای زمان مطالعه ی دقیق و کامل برند و سفارش شما.

۱۵۰ تومن برای زمان اجرای اتودهای اولیه.

۱۵۰ تومن برای اجرای طرح نهایی و اعمال تغییرات مشتری.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل jpg یا هر فرمتی مطابق با خواسته ی مشتری.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های seif.farshad