توضیحات کاره

شما پس از اتمام کار یک فایل txt دریافت میکنید . 

قیمت هر صفحه 1000 تومان

قیمت هر 10 صفحه 10000 تومان

قیمت هر 20 صفحه 20000 تومان

قیمت هر 30 صفحه 30000 تومان

قیمت هر 40 صفحه 40000 تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تایپ به زبان های عربی و فارسی وانگلیسی انجام میشود.

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading