توضیحات کاره

من میتونم تمامی متون را در همه زمینه ها ترجمه کنم.۲۰ سال هست مسلط به ترکی استانبولی هستم و به درست ترین شکل ممکن متن های شما رو ترجمه میکنم.

 

نمونه:

 Özet: Tarih eğitimi alanı, ülkemizde 1990’lı yıllardan sonra akademik kürsü ve lisansüstü programların kurulması ile çalışmaların yoğunlaştığı bir disiplin olmuştur. Özellikle Gazi Üniversitesi merkezinde lisansüstü çalışmaların yön kazandığı tarih eğitimine, Atatürk, KATÜ, Dokuz Eylül, Marmara, Selçuk, Çanakkale Onsekiz Mart, Dicle Üniversitelerinden akademisyen ve öğrencilerinin büyük katkı sağladığı görülmüştür.

 

 Bu çalışmada Türkçe yazılmış tarih eğitimi makaleler bibliyografyası sunulmuştur. Bununla Türkiye’de tarih eğitimi alanında çalışma yapmak isteyen akademisyen adaylarına derli toplu bir literatür listesi sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada, pek çok konuya ilişkin yapılmış toplam 478 makalenin tam künyesine yer verilmiştir.

 

خلاصه : زمینه آموزش تاریخ در کشورما بعد از سال های 1990 با ایجاد کلاسهای آکادمیک و برنامه های تحصیلات تکمیلی مطالعات فشرده ای را رقم زد. مخصوصا در مرکز دانشگاه gazi (قاضی) آکادمسین ها و دانشجویان دانشگاه های , Atatürk, KATÜ, Dokuz Eylül, Marmara, Selçuk, Çanakkale Onsekiz Mart, Dicle تاثیرات بسزایی در جهت گرفتن تحصیلات تکمیلی درس تاریخ داشته اند.

در این مطالعه فهرست کتب مقاله های آموزش تاریخ نوشته شده به زبان ترکی ارائه شده است.هدف ازاین مطالعات ارائه یک لیست مرتب و فشرده برای نامزدهای آکادمسینی است که در ترکیه میخواهند در زمینه تاریخ فعالیت کنند. در این مطالعه به موضوعات زیادی پرداخت شده است.درمجموع به اثر کامل 478 مقاله جا داده شده است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن را پس از ترجمه در قالب word و pdf تحویل میدم.

  • از زبان: ترکی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: عمومی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تحویل به صورت تایپ شده +1 روز +2,000 تومان
برای ترجمه 250 کلمه عمومی (یک صفحه)   در 7 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های Sahar995