توضیحات کاره

مدیریت اختصاصی شبکه های اجتماعی به صورت بروز و راه اندازی سایر بخش های آن

و مدیریت کاربران

و بروزرسانی شبکه اجتماعی یا کانال اجتماعی مورد نظر و بروزرسانی مطالب آن

به صورت یک ماهه و در صورت تمایل قابل تمدید به صورت ماهانه

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک شبکه اجتماعی بروز!

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های Risheh