توضیحات کاره

طراحی انواع کارت های خاص و مدرن در ابعاد مختلف و در شکل های متنوع

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

من کارت ویزیت شما را با نرم افزار فتوشاپ برای شما طراحی خواهم کرد و در پایان فایل آن را با فرمتtiffنرم افزار فتوشاپ که آماده چاپ می باشد به شما به صورت لایه بسته تحویل خواهم داد... 

توجه داشته باشید فایل به صورت لایه بسته تحویل شما داده خواهد شد و اگر فایل لایه باز بخواهید شامل افزونه خواهد شد که با انتخاب آن فایل را به صورت لایه باز نیز تحویل می دهم.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.