توضیحات کاره

قیمت گزاری بر اساس ساعت تدریس بوده و در صورتی که پروژه محور بخواهیم کار کنیم قیمت گزاری متفاوت خواهد بود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل های ویدیویی در قالب یک فایل  فشرده و کد های نوشته شده در داخل ویدیو.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک ساعت آموزش 7 روز 150,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.