توضیحات کاره

ارائه مشاوره در زمینه تهیه مقالات مهندسی عمران، مهندسی آب و موضوعات مرتبط.

ارائه مشاوره در زمینه تهیه پایان نامه های مهندسی عمران، مهندسی آب و موضوعات مرتبط.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل word به همراه نسخه فرمت pdf به مشتری محترم تحویل خواهد شد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های R.A