توضیحات کاره

گرفتن نویز ویدیو و یا ویرایش ان و هر گونه افکت و بهبود در ویدیو. حذف قسمت های مد نظر و افکت بین ان دو.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اگر فقط فایل صوتی باشد فایل صوتی بدون نویز تحویل داده خواهد شد و اگر فایل ویدیو باشد فایل ویدیو بدون نویز صدا و ویرایش شده (مطابق درخواست مشتری) تقدیم خواهد شد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  گرفتن نویز یک فیلم 3 روز 150,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های PG_Expert