توضیحات کاره

تبدیل عکس شما به پازل

عکس شما رو به صورت یه پازل طراحی می کنم.

در اسرع وقت و با قیمتی مناسب

....................................................................

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

سفارش شما به صورت عکس JPG تحویل داده می شود.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Persian-Graphic-Design