توضیحات کاره

تحلیل فرضیه های آماری با نرم افزار SPSS

انجام آزمون آماری با نرم افزار SPSS

انجام آزمون آماری با نرم افزار LISREL

تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل

مدل یابی معادلات ساختاری با لیزرل (SEM)

تعیین حجم نمونه

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

خروجی تحلیل

تحلیل کامل 

بررسی فرضیات و فصل 4 پایان نامه

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

  نظرات برخی از مشتریان

  1
  0
  loading

  سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

  loading

  سایر کاره های Morteza.g