توضیحات کاره

ساخت فیلم از عکس های ارسالی شما به همراه موزیک ، همچنین میکس فیلم ها و تا حدودی تدوین فیلم های شما ،به همراه موزیک را انجام میدهم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از پایان کار ، کلیپ شما ارسال می گردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های anjammidam_M97