توضیحات کاره

مجموعه‌ای از تصاویر آموزشی بسیار جذاب با موضوعات گوناگون (اصطلاح، لغت، گرامر و...) توسط بنده از نت جمع‌آوری شده است:

 گرامر: 193 تصویر

 لغت: 355 تصویر

 اصطلاحات: 300 تصویر

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل فشرده از تصاویر

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Mary-Jane