توضیحات کاره

افزایش ممبر  فیک گروه  (بدون ریزش)

 

 

1000 ممبرگروه + 50عدد هدیه ___ فقط 15,000 تومان

2000 ممبرگروه + 100عدد هدیه ___ فقط 30,000 تومان

3000 ممبرگروه + 150عدد هدیه ___ فقط 45,000 تومان

5000 ممبرگروه + 250 عدد هدیه ___ فقط 75,000 تومان

10,000 ممبرگروه +500 عددهدیه ___فقط 150,000 تومان

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از اتمام کار اسکرین شات شروع و پایان کار به ما تحویل داده میشه

  • افزایش ممبر به: گروه
  • نوع ممبرها: فیک (غیرواقعی)
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی
  • فعالیت ممبرها: غیرفعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از شماره مجازی استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بعلاوه 4000 ممبر (جمع کل 5کا) +2 روز +60,000 تومان
بعلاوه 9000 ممبر (جمع کل 10 کا) +3 روز +135,000 تومان
بعلاوه 1000 ممبر (جمعا 2 کا) +1 روز +15,000 تومان
بعلاوه 2000ممبر (جمعا3کا) +1 روز +30,000 تومان
بعلاوه 3000 ممبر (جمعا4کا) +2 روز +45,000 تومان
بعلاوه 19000 ممبر(جمعا 20 کا) +3 روز +285,000 تومان
برای 1000 ممبر گروه   در 1 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.