توضیحات کاره

افزایش ممبر  فیک گروه  (بدون ریزش)

با اسم و عکس ایرانی 

1000 ممبرگروه + 50عدد هدیه ___ فقط 9000 تومان

2000 ممبرگروه + 100عدد هدیه ___ فقط 18,000 تومان

3000 ممبرگروه + 150عدد هدیه ___ فقط 27,000 تومان

5000 ممبرگروه + 250 عدد هدیه ___ فقط 43,000 تومان

10,000 ممبرگروه +500 عددهدیه ___فقط 85,000 تومان

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از اتمام کار اسکرین شات شروع و پایان کار به ما تحویل داده میشه

  • افزایش ممبر به: گروه
  • نوع ممبرها: فیک (غیرواقعی)
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی
  • فعالیت ممبرها: غیرفعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از شماره مجازی استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

حساب کاربری فروشنده در انتظار تایید است.

سایر کاره های mahdi