توضیحات کاره

سلام

من مهدی هستم.

من می تونم با هر کلمه ای که بهم دادید یه شعری بگم که به تنهایی در قد و قامت یه هدیه ی خوب باشه.

هدیه ای که تا آخر عمر یادش بمونه.

من عقیده دارم آدم های متفاوت همیشه هدیه های متفاوت میدن.

شما تنها کافیه کلماتی که دوست دارین تو شعر باشه رو بهم بگین و در عرض سه روز شعر رو تحویل بگیرین. همین.

 

 

 

یک نمونه شعر:

به نام خدای هستی بخش
تو کی هستی که خدا وقتی می ساختت
به کسی چیزی از این قصّه نفرمود
وقتی اندامتُ از گِل می تراشید
مثِ یه صحّافِ قرآن با وضو بود

تا تراشیدنُ با بوسه تموم کرد
به خودش بالید و فرمود باریکَلا
چه پری آدمِ آدمکُشی ساختم
چه غروری داره این چشما خدایا!!

تو کی هستی که خدا چشماتُ خواسته
شدی محبوبه ی زیبا و عزیزش
عکسِ چشمونتُ قاب کرده گذاشته
روی دیوارِ اتاقش، روی میزش

از تو چیزی به آدم نرفته انگار
یه پریزادی تو جلد تنگِ آدم
سر و شکلت که شبیهِ آدما نیس
کجا اینقد مثِ تو قشنگِ آدم

جای بوسی که خدا از تو گرفته
روی پیشونیِ زیبای تو پیداس
هر کی هم بوسه ی چشمای تو باشه
تا ابد نونِ لبش توی مربّاس

 

سفارش اخیر که بنا بر تقاضای مشتری با این زمینه باید سروده میشد:

"با ذهن ساز آرزوهاتو بساز"

به نام خدای هستی بخش

اگه اون چیزی که دوس داری رو پیشِت نداری
نزارش گردن بخت و شانسِت و قضا قَدَر
اسبِ ذهنت که تو گِل مونده رو شستشو بدی
آرزوهاتو خودش واسه ات میاره پشتِ در


اگه چیزی روکه دوس نداری هر روز می بینی
واسه ی اینه که ذهنت هوای تازه میخواد
ذهنی که عمری با فکرای غلط خراب شده
ذهنیت سازی که فکر و ذهن و می سازه میخواد


اسب رؤیا رو سوارشو و بتاز
تو با ذهن ساز آرزوهاتو بساز


قدرت ذهنتو دستِ کم نگیر که ذهنِ تو
میتونه کوهی از اندوه تو رو کاهی کنه
میتونه راهتو تا رسیدن به آرزوت
راه هموار و سرازیری و کوتاهی کنه

 

ذهنتو آجر به آجر با یه فکر نو بساز
تا از اون چیزی که پیش میاد برات راضی بشی
تو تئاتر زندگی با ذهنِ بازی، بازی کن
تو یقیناً سوپراستارِ تو این نمایشی


..............................................................................................................

اسب رؤیا رو سوار شو و بتاز برو سمت سرزمین آرزو

رو چراغ گرم جادو دس بکش سه تا نه، هزار تا آرزو بگو

اونکه با دودِ چراغ بیرون میاد غول ذهن و گوش به فرمان توئه

ذهنِ تو هر دری رو وا میکنه شاه کلیدی توی دستان توئه

اسب رؤیا رو سوارشو و بتاز تو با ذهن ساز آرزوهاتو بساز

تو با ذهن ساز آرزوهاتو بساز آرزوهای عزیز و نازنین

ذهنتو واکن و چشماتو ببند آرزوهاتو برآورده ببین

باید از ساختن ذهن شروع کنی ذهنی که مونده خراب و نیمه ساز

پیشنهادی که واسه ات دارم اینه تو با ذهن ساز آرزوهاتو بساز

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

کلمات کلیدی خود را ذکر بفرمایید؛

 حداکثر در مدت سه روز یک شعر زیبا دریافت خواهید کرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mahdi31