توضیحات کاره

هر چهره سیاه سفید سایز آچهار ۳۸ ت رنگی ۶۸ ت و خودکار ۹۸ ت

هر چهره سایز آ سه سیاه سفید ۶۸ ت رنگی ۸۸ت و خودکار ۱۲۰ت 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

پست شود ؟   +10,000 تومان
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های Luxe.arts