توضیحات کاره

طراحی قطعات ساده ,پیچیده , مونتاژی و...

در نرم افزار کتیا وسالید ورک با کم ترین قیمت

و نقشه گیری و نقشه ساخت

 

پروژه و طراحی های ساده شامل قیمت پایه میباشند
قطعات بستگی به پیچیدگی و مونتاژِی بودن انها قیمت گذاری می شوند

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

هر نوع فرمت خروجی موجود مد نظر شما

خروجیه رندر عکس

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  پروژه های ساده و پایه 4 روز 10,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Homayuon