توضیحات کاره

پیش از ارسال مقاله به کنفرانس و یا مجله مورد نظرتان، بهتر است بارها با استفاده از نظر همکاران و صاحبنظران آن را مرور و تکمیل کنید. من می توانم از دید یک داور متخصص (در برخی از تخصص های فناوری اطلاعات) مقاله شما را ارزیابی کنم. این کار شانس موفقیت شما را افزایش می دهد.

لطفا پیش از سفارش، زمینه کلی مقاله را بفرمایید تا در حوزه تخصص ام باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل با فرمت ورد حاوی نظرات تخصصی داوری مقاله

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های IT Services