توضیحات کاره

کنترل و مدیریت پروژه های شما به منظور زمان بندی کلیه عملیات در جهت حضول نتایج کمی و کیفی پروزه با نرم افزار MSP انجام خواهد شد

با توجه به اندازه و پیچیدگی پروژه ، شروع قیمت از 20000 تومان می باشد 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل گانت چارت و سایر تحلیل ها در فرمت MSP , PDF تقدیم خواهد شد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  پروژه های ساده 2 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.