توضیحات کاره

کلیه ورود داد های آماری ، تجزیه و تحلیل داده های آماری و اجرای آزمون های مختلف با استفاده از نرم افزار های MINITAB و SPSS انجام می گردد .

بستگی به نوع درخواست مشتری محترم ، شروع قیمت ها از 50000 تومان خواهد بود

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل داده ها و کدهای نرم افزار مذکور به همراه تحلیل ها و انواع نمودارها در فایل پاورپوینت تقدیم می گردد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر مدل مطلب آماری ساده 3 روز 50,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.