توضیحات کاره

مدلسازی پروژه های مختلف در انسیس ،فقط درزمینه اندر کنش سازه وسیال (fluid structur interaction)که تعداد معدودی در ایران این تخصص را در زمینه مهندسی باد می دانند 

قیمت گذاری براساس تعداد نمونه ها می باشد که در شرایطی متغیر مانند سرعت باد ،چگالی ،ارتفاع سازه وغیره انجام می شود با توجه به اینکه مدت تحلیل طولانی می باشد هرنمونه 500هزار تومان مداسازی وتحلیل می گردد.برحسب پیچیدگی مدل این قیمت ممکن است برحسب ساعت مدلسازی افزایش یابد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

داده ها به صورت اکسل ارائه می شود وهرگونه عکس از نمایش جریانهای سرعت وفشار برحسب درخواست مشتری،لازم به ذکر است که چون حجم تحلیل بسیار زیاد ودر حد بیشتر از 2 گیگا بایت می باشد هرنوع داده ای به صورت اکسل به مشتری عزیز ارائه خواهد شد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های BEHNAZNIK5335