توضیحات کاره

اگر نیاز دارید که قسمتی از ویدئو خود را خذف کنید من می توانم به شما کمک کنم.

این حذف کردن محدودیت ندارد و در دقیقه ای که مایل باشد را حذف خواهم کرد.

 

دقیقا ذکر کنید که کدام قسمت را می خواهید حذف کنید. (دقیقه و ثانیه)
برای مثال (00:10:21 تا 00:15:6 برش) به معنای آن است که از ثانیه 21 و دقیقه 10 فیلم تا ثانیه 6 و دقیقه 15 فیلم را می خواهید از فیلم حذف کنید. و همین طور اگر به جای برش بنویسید سانسور (تصویر یا صدا) آنرا سانسور می کنم. برای سانسور صدا از صدای بوق و برای قسمتی از فیلم از شطرنجی استفاده می شود.

 

لینک نمونه کاره:

http://bit.ly/21G3wyz

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Arm-In